Skip to content →

Etični kodeks za mladinsko ulično delo

Etični kodeks mladinskega uličnega dela je dostopen in zavezujoč za vse sodelujoče pri
delu Mreže Mlada ulica (tj. prostovoljke_ce, ulične delavke_ce, strokovne sodelavke_ce,
sodelujoče člane_ice mrežnih organizacij; v nadaljevanju sodelavke_ce MMU).

Kodeks ni dokončen. Z novimi spoznanji in izkušnjami se smiselno dopolnjuje in spreminja.

Mreža Mlada ulica deluje na področju mladinskega dela z osnovnim pristopom, ki ga imenujemo mladinsko ulično delo. Mladinsko ulično delo je oblika zagotavljanja mladinskega dela, ki poteka na ulici, tj. Na ustaljenih in novo nastajajočih zbirališčih mladih. Mladinsko ulično delo zajema delo mladih na ulici za mlade. S takim načinom dela vzpostavljamo stik z mladimi, ki niso organizirani v formalno/e skupino/e, obenem pa so kot skupina/e lahko izključeni iz javnega družbenega diskurza, ki se nanje nanaša.

Temeljni elementi mladinskega uličnega dela so:
a) delovanje v izven institucionalnem okolju,
b) opredeljen namen in cilji aktivnosti mladinskega uličnega dela,
c) način dela, ki upošteva pravila ulice in
d) razumevanje ulice kot prostora priložnosti za soustvarjanje.


Mladi so mladostnice_ki in mlade odrasle osebe, stare_i od 15. do dopolnjenega 29. leta.

Trenutno jih sestavlja 14 načel. Preberete si jih lahko na naslednji povezavi: https://mrezamladaulica.si/wp-content/uploads/sites/5/2022/12/Eticni-kodeks-MMU_2022.pdf

Published in Uncategorized