Skip to content →

Pridruži se nam

Te zanima kako postaneš sodelavec?

Kontaktiraj nas preko kontaktnega obrazca. Dodelili ti bomo mentatorja, ki ti bo nudil podporo pri vključevanju v Mrežo Mlado ulica. Na prvem uvodnem srečanju ti bo mentator predal vse kar potrebuješ preden odideš z nami prvič na teren. Spremljal te bo tudi na prvih treh akcijah. Po opravljenih treh akcijah sledi vikend paket usposabljanja za mladinske ulične delavce.

Kaj potrebuješ, da postaneš sodelavec MMU?

Motivacijo, interes, pripravljenost, energijo in željo ter čas za delo!

Kaj pridobiš?

Sodelovanje v ekipi, ki deluje nehierarhično in demokratično!
Razvoj na različnih področjih – tam kjer sam/a želiš!:
• Delo z mladimi, mladinsko delo in mladinska politika ter terensko delo in mladinsko ulično delo!
• Delo v skupini, preizkušanje različnih vlog, vodenje sestankov in skupine
• Projektno načrtovanje, pisanje razpisov in poročil, finančno vodenje projektov, administracija
• Načrtovanje, vodenje in evalvacija usposabljanj in aktivnosti za gradnjo skupine, pisanje strokovnih prispevkov, razvoj in utemljevanje metod ter pristopov, mentatorstvo in trenerstvo
• Vodenje komunikacije v večji skupini, upravljanje komunikacijske platforme, nadgrajevanje organizacijske strukture
• Komunikacija z javnostmi, odločevalci, mediji, skrb za vizualno podobo, mreženje, javno nastopanje
• Skrb za etične standarde delovanja
• Logistično-tehnična podpora dejavnostim
Plačilo za opravljeno delo.