Skip to content →

Mrežne organizacije

 

ZAVOD BOB (koordinator programa)

Zavod BOB že od l. 2007 bogati svoje reference pri delu z mladimi. Strokovnjak za neformalno izobraževanje, mladinsko ulično delo, kulturne dejavnosti, socialno podjetništvo in zagotavljanje aktivne udeležbe mladih v družbenem dogajanju. O vsem tem pričajo BOBovi programi/projekti, ki so udeležencem ponujeni brezplačno!

Spletna stran Zavod Bob

 

MLADINSKA POSTAJA MOSTE

Mladinska postaja Moste (MPM) je mladinski center, ki deluje pod okriljem Združenja SEZAM. S svojim delovanjem spodbuja osebno in profesionalno rast mladostnikov ter jim nudi prostor, infrastrukturo ter podporo za njihovo samouresničevanje.
S programom za kvalitetno preživljanje prostega časa mlade spodbujamo k izražanju lastnih interesov in izvajanju aktivnosti glede na njihove želje in potrebe.
Z usmerjanjem v mladinsko ulično delo skrbimo za vključevanje vedno širšega kroga novih udeležencev ter za dvig prepoznavnosti uličnega dela med mladimi. Hkrati na ta način krepimo povezovanje z lokalno skupnostjo in prispevamo k njenemu razvoju.

Spletna stran Mladinske postaje Moste

 


ZAVOD MISSS

Zavod MISSS je neprofitna in nevladna organizacija. Delo zavoda obsega:

–          splošne in specifične preventivne programe,

–          neformalno izobraževanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin,

–          informiranje, svetovanje in usmerjanje uporabnikov,

–          podporo nevladnim organizacijam (Techsoup),

–          mednarodno sodelovanje (Eryca, Infomobil, Use-it).

Izvajamo socialnovarstvene in mladinske programe, ki so namenjeni otrokom, mladostnikom in staršem. Delo z uporabniki temelji na usmerjanju in podpori pri aktivnem reševanju različnih življenjskih situacij ter integraciji mladih z manj priložnostmi. Razvijamo in izvajamo informiranje in svetovanje, neformalno izobraževanje in usposabljanje ter spodbujamo aktivno participacijo in prostovoljno delo.  Zavod MISSS s svojimi programi deluje na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Spletna stran Zavod MISSS

 


JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI

Zavod MLADI ZMAJI se načrtno razvija v mrežo inovativnih središč, s katerimi mesto Ljubljana skrbi za krepitev socialnih veščin svojih mladih. Želi si, da bi bilo Ljubljana mladim in otrokom prijazno mesto s prijetnimi in izvirnimi kotički.
Strokovno vodeni in dostopni programi za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, otrok in družin pomembno oblikujejo bivanjsko izkušnjo mesta. V tem smislu si Zavod MLADI ZMAJI prizadeva oblikovati varne okoliščine na ravni četrtnih skupnostih, tam torej, kjer mladi vsakodnevno iščejo nasvet, družbo ali zgolj razumevanje. Z odpiranjem središč druženja ponuja zavod mladim meščanom in meščankam možnost globljega povezovanja s svojim širšim bivanjskim okoljem.

Spletna stran Javni zavod Mladi zmaji

 

CIRKOKROG

Združenje Cirkokrog je skupina cirkuških pedagogov in pedagoginj, ki že vrsto let razvija cirkus kot medij dela z ljudmi.

Pot Cirkokroga se je začela, ko so se študentke socialne pedagogike spoznale z mladinskim cirkusom, ki ga v Evropi že več let priznavajo kot učinkovit medij dela z ljudmi. Po nekaj letih raziskovanja na lastno pest so leta 2005 ustanovile Združenje za cirkuško pedagogiko Cirkokrog. V okviru združenja razvijamo cirkuško pedagogiko kot obliko pedagoškega dela in neformalnega izobraževanja otrok, mladih in odraslih.

Tekom let so se druščini Cirkokroga priključili in jo soustvarjali raznoliki ljudje – žonglerji, akrobati in artisti iz Slovenije in drugih držav. Vezivo pa je bilo in še vedno je skupno razvijanje cirkuških veščin ter razvoj uporabe cirkusa kot medija pri delu z ljudmi.

Spletna stran Cirkokrog

 

MLADINSKI SVET SLOVENIJE

Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju. Pod svojim okriljem združuje organizacije z različnimi interesnimi, nazorskimi ali političnimi usmeritvami. MSS je nacionalni zastopnik mladih tudi na evropskem nivoju – član Evropskega mladinskega foruma je že od njegove ustanovitve leta 1996.

Spletna stran Mladinski svet Slovenije

 

SKALA – CENTER PRILOŽNOSTI ZA OTROKE IN MLADE

Skala  je organizacijska enota Zavoda Salesianum, ki je zasebna, neprofitna, nevladna in nepolitična organizacija. Pri svojem delu se navdihujemo po preventivnem vzgojnem sistemu sv. Janeza Boska.

Skala – center priložnosti za mlade in otroke predstavlja in vzpostavlja varno okolje, kjer obstaja ravnovesje med učenjem, ustvarjalnostjo, telesno vadbo in osebnostno rastjo. Naši mladi in otroci se oblikujejo v varnem, sodelovalnem in urejenem okolju, ki je polno zabave in spodbud za osebno rast in njihovo socialno vključenost.

Skala verjame, da je v vsakem otroku in mladostniku seme dobrote, zato želi deliti bogastvo mladosti s tistimi, ki so za to prikrajšani. Zaveda se svoje odgovornosti za ta trenutek našega bivanja in želi biti v stiku s pravim, resničnim življenjem otrok in mladostnikov z ulice, jim nuditi prijateljsko podporo, spodbudo za osebnostno napredovanje in strokovno pomoč.

Spletna stran Skala

 

ZAVOD TRANSFEMINISTIČNA INICIATIVA TRANSAKCIJA

je prva trans specifična organizacija v Sloveniji. TransAkcija je kvir, trans-specifična in transfeministična nevladna organizacija, ki vključujoče, transparentno in intersekcionalno dela v področjih zagovorništva, socialnega varstva, informiranja in izobraževanja ter gradnje skupnosti kvir, trans in drugih oseb spolno nenormativnih identitet in izrazov.

Organizirajo vrsto raznolikih aktivnosti, katerih namen je predvsem ponuditi transspolnim in spolno nenormativnim osebam možnosti pridobivanja znanj in spretnosti ter krepitve lastne samopodobe in sprejemanja svoje spolne identitete v varnejših okoljih ter osveščanje zaveznic_kov o življenju, potrebah in pravicah transspolnih in LGBTIQ oseb.

Spletna stran Transakcija. 

ZAVOD MOJA MAVRICA

je nevladna neprofitna organizacija, ki prispeva k soustvarjanju vključujoče in varne skupnosti, v kakršni želimo živeti.

Prizadevajo si za solidarnost, upoštevanje in spoštovanje raznolikosti. Ustvarjajo možnosti za nove priložnosti za in skupaj z vsemi udeleženimi osebami. Programe oblikujejo na podlagi uporabniške perspektive ter strokovnih ugotovitev o pojavih, ki vplivajo na naša življenja.

Prispevajo k ustvarjanju družbe, v kateri je raznolikost dobrodošla in cenjena kot vrednota. Verjamemo, da nas raznolikost uči in bogati.

Spletna stran Moja mavrica. 

 

Rejv Utopija je skupina, ki je prek lastnih izkušenj in izkušenj prijateljic, prijateljev, znank, znancev, neznank ter neznancev prepoznala, da je nujno potrebno (širše in glasneje) odpirati pogovore o spolnem nadlegovanju v nočnem življenju in aktivno ukrepati. Ker nočejo, da so bari, klubi, rejvi ali domače zabave, prostori polni neprijetnih in nekonsenzualnih interakcij, izvajajo različne aktivnosti (delo na terenu kot ekipa za ozaveščanje, izobraževalne dejavnosti in delavnice), s katerimi želimo doseči manj nadlegovanja in več uživanja v nočnem življenju ter spodbuditi solidarnost med vsemi – žurerkami, organizatorkami dogodkov in zaposlenimi.

Instagram Rejv Utopije. 

 

MLADINSKI CENTER KRŠKO

Občina Krško je  28.9.2000 sprejela odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško. S tem je bila prepoznana dolgoletna potreba mladih iz Posavja, ki so si želeli prostor v katerega lahko zahajajo, se družijo, ustvarjajo in udeležujejo različnih neformalnih delavnic in usposabljanj. Mladinski center je skozi leta delovanja postal epicenter mladih, ki  z različnimi projekti in dogodki znova in znova dokazuje in spodbuja pomembnost sodelovanja mladih z lokalno skupnostjo, hkrati pa ponuja prostor raznim društvom iz Posavja, ki v stavbi MC opravljajo svoje aktivnosti. MC Krško je član Mreže MaMa, Mreže Mlada ulica, M3C – mreže multimedijskih centrov Slovenije, mreže YouthNetwork in Slovenske mreže prostovoljnih organizacij. Od leta 2015 je MC Krško kot edini predstavnik Slovenije tudi član European Network of Youth Centres (ENYC), ki centru omogoča večje povezovanje in izmenjavo dobrih praks na mednarodnem področju, od leta 2011 pa smo s pridobitvijo MC Hotela postali tudi člani mreže Hostelling International.  V letu 2020 MC Krško zaposluje 13 oseb, od tega so 4 ljudje zaposleni direktno na projektih in se ponaša z več kot 50 prostovoljci, ki so redno vključeni v programe ter aktivnosti centra in se udeležujejo raznih usposabljanj za prostovoljce tako na lokalni kot tudi na mednarodni ravni.

Poslanstvo MC Krško je, da mladim iz lokalnega okolja zagotavlja konstruktivno, varno in kreativno okolje, kjer se skozi različne aktivnosti in delavnice spodbuja posameznikovo osebna in profesionalna rast, samostojno delo in izkoriščanje lastnih potencialov. Naš cilj in vodilo je motivirati mlade uporabnike k samoizražanju, sprejemanju samih sebe in razvijanju odgovornosti do sebe in družbe v kateri delujejo. 

Celoten kolektiv, ki deluje v MC Krško, si prizadeva za vključevanju mladih v procese mladinskega dela, prostovoljstva in nabiranju neprecenljivih izkušenj, ki jim bodo v prihodnosti koristile pri vstopu na delovni trg. Z moralnim vodilom enakopravnosti na vseh področjih želimo uporabnikom razširiti in približati področja, ki spodbujajo unikatnost med posamezniki, razumevanje ter sprejemanje drugačnosti in tako sledijo načelom medsebojnega spoštovanja in oblikovanju lastne identitete.

Spletna stran Mladinskega centra Krško

 

MLADINSKI CENTER ZAGORJE OB SAVI

Mladinski center Zagorje ob Savi je javni zavod, ustanovljen za opravljanje interesnih dejavnosti za mladino. Center mladim omogoča organizacijsko, prostorsko, tehnično in svetovalno pomoč pri izvedbi projektov ter pomoč pri vključevanju v domače in mednarodne projekte. Mladinski center je svobodomiselen in toleranten prostor, kjer lahko aktivno preživljajo prosti čas ter pridobijo nova znanja, izkušnje in veščine.

Aktivnosti uličnega dela se izvajajo na različnih lokacijah v občini Zagorje ob Savi, kjer se mladinski delavci in prostovoljci družijo skupaj z mladimi ob športno-rekreativnih, cirkuških in ustvarjalnih aktivnostih. Poleg pestrega programa aktivnosti pa so jim mladinski delavci na voljo za pogovor in podporo.

Spletna stran Mladinski center Zagorje ob Savi

Zveza društev Mladinski center Idrija | European Youth Portal

MLADINSKI CENTER IDRIJA

Mladinski center Idrija je skupnostni prostor in mladinsko vozlišče v mestu Idrija (Slovenija), ki deluje kot stičišče mladih in vse bolj za celotno občino Idrija. Zgodba Mladinskega centra Idrija sega v leto 2008, ko je bila na eni izmed okroglih miz v organizaciji Študentskega društva Idrija izražena potreba po skupnem mladinskem prostoru. Sledila je peticija za ustanovitev takšnega prostora in vizijo zanj, ki so jo napisali mladi aktivisti Dijaškega društva Idrija in domačega Društva tabornikov. Po dolgoletnih pogajanjih z lokalno oblastjo je bilo leta 2012 mladim domačinom v uporabo danih 300 m2 v starem samostanu. Mladinski center Idrija so tako kot krovno organizacijo ustanovile 3 lokalne nevladne organizacije (Društvo tabornikov Rod srebrnih krtov Idrija, za razvoj mladih Idrija 2020 in Društvo študentov Idrija). Mladi prostovoljci so prenovili prostore in jih opremili z rabljenim in DIY pohištvom, ki so ga prispevali prebivalci in podjetja Idrije. Leta 2015 je bilo pridobljenih dodatnih 40 m2 za prostor za ustvarjalce in hekerje, ki jih vodijo mladi.

Spletna stran mladinskega centra Idrija