Skip to content →

Predstavitev

Mreža MLADA ULICA predstavlja mrežo mladinskih organizacij, ki so se združile s skupno vizijo, da spoznamo stiske, potrebe in želje mladih, jih informiramo o pomenu skrbi za prijatelje in jih spodbudimo k prevzemanju odgovornosti za lastna vedenja.

Dejavnosti mreže Mlada ulica smo oblikovali z namenom reševanja problematike zbiranja mladih na javnih površinah MOL. Delujemo neposredno z mladimi na terenu in se s peko palačink, razdeljevanjem košev za zbiranje odpadkov in podobnimi akcijami trudimo seznaniti mlade z različnimi možnimi načini aktivnega preživljanja prostega časa.

 


Mlade informiramo o njim pomembnih temah in področjih, ki jih pokrivamo mladinske organizacije predvsem pa se želimo z mladimi povezati in pogovarjati, ter raziskovati njihove potrebe, želje in interese.

Skozi aktivnosti Mlade ulice se poudarja krepitev aktivnega in odgovornega državljanstva in vseživljenskega učenja (medsebojno sodelovanja, skrb za okolje, preprečevanje škode), solidarnost do drugih in nenasilje, sprejemanje drugačnosti in preprečevanje diskriminacije ter vrstniško učenje ter preko tega pridobivanje funkcionalnega znanja in spretnosti.

Želimo odkriti in pomagati razviti interese in talente mladih ter jim tako ponuditi možnost, da se samostojno odločajo o načinu preživljanja prostega časa.

Mreža Mlada ulica podpira posameznike in organizacije, ki naslavljajo potrebe mladih na javnih površinah v MOL, z namenom dviga kakovosti praks uličnega dela.

Mrežo Mlada ulica sofinancira Urad za mladino Mestne občine Ljubljana.