Skip to content →

Standardi uličnega dela

Konec leta je prinesel Standarde uličnega dela, ki so nastajali pod okriljem delovne skupine Etični kodeks, mreže Mlada ulica, v sodelovanju s profesorjem Miloslavom Poštrakom.

Standardi mladinskega uličnega dela so namenjeni vsem izvajalkam_cem in organizacijam (mladinskega) uličnega dela; tistim, ki se na to pot šele podajajo ter vsem ostalim deleženicam_kom, ki so pomembne_en akter_ke pri  doseganju kakovosti in učinkov uličnega dela.

Na podlagi vseh spoznanj in komentarjev je nastala trenutna verzija standardov uličnega dela, ki pa ni dokument, ki bi bil zaključen. Dokument je vedno odprt za spremembe, dopolnitve in nova dognanja. Upamo, da bodo standardi postali temeljni strokovni dokument mrežnih organizacij (in drugih organizacij, ki izvajajo ulično delo). Standardi so namreč osnovni okvir za delo določene ustanove, organizacije na določenem področju. Dajejo nam osnovno strukturo in okvir dela.

Standarde uličnega dela lahko preneseš na tej povezavi.

Ekipa Mreže Mlada ulica vam želi lep preostanek praznikov in vse dobro v letu 2022!

Published in Uncategorized