Mrežne organizacije


ZAVOD BOB

Zavod BOB že od l. 2007 bogati svoje reference pri delu z mladimi. Strokovnjak za neformalno izobraževanje, mladinsko ulično delo, kulturne dejavnosti, socialno podjetništvo in zagotavljanje aktivne udeležbe mladih v družbenem dogajanju. O vsem tem pričajo BOBovi programi/projekti, ki so udeležencem ponujeni brezplačno!

Spletna stran Zavod Bob

 


ZDRUŽENJE SEZAM

Organizacija skuša zapolniti bele lise na področju otroškega varstva, izobraževanja in dela z mladimi. Na tem področju opravlja določene storitve: organizacija občasnega in začasnega varstva na domu, pomoč družinam z duševno prizadetimi ali pa telesno prizadetimi otroki, pomoč otrokom in mladim z učnimi težavami, pomoč staršem z vzgojnimi težavami.
Organizacija skuša zajeti vse tiste mlade in otroke, ki bi sicer ostajali sami doma, prepuščeni ulici. V ta namen organizira različne programe s prostovoljci v določenih soseskah mesta Ljubljane, ki so posebej ogrožene. Organizacija skuša organizirati brezplačne ali čimbolj poceni alternativne programe izobraževanja, ustvarjalnih delavnic, poletnih počitnic, s katerimi spodbujajo mlade k ustvarjalnosti in razvoju in jim omogočajo enake možnosti pri vstopu v družbeno življenje.
Organizacija skuša slediti načelu: Vse za mlade. In pri tem deluje na področjih promocije mladih in njihovih idej in jim skuša pomagati pri realizaciji prvih projektov.

Spletna stran Združenje Sezam

 


ZAVOD MISSS

MISSS je neprofitni zavod, ki sodeluje z različnimi organizacijami in posamezniki. Nevladnim organizacijam nudi program podpore pri pridobitvi donacije programske opreme.
Izvaja socialno varstvene in mladinske programe, ki so namenjeni otrokom, mladostnikom in staršem. Delo z uporabniki temelji na usmerjanju in podpori pri aktivnem reševanju različnih življenjskih situacij ter integraciji mladih z manj priložnostmi. Razvija in izvaja informiranje in svetovanje, neformalno izobraževanje in usposabljanje ter spodbuja aktivno participacijo in prostovoljno delo. Programi potekajo na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Spletna stran Zavod MISSS

 


JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI

Zavod MLADI ZMAJI se načrtno razvija v mrežo inovativnih središč, s katerimi mesto Ljubljana skrbi za krepitev socialnih veščin svojih mladih. Želi si, da bi bilo Ljubljana mladim in otrokom prijazno mesto s prijetnimi in izvirnimi kotički.
Strokovno vodeni in dostopni programi za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, otrok in družin pomembno oblikujejo bivanjsko izkušnjo mesta. V tem smislu si Zavod MLADI ZMAJI prizadeva oblikovati varne okoliščine na ravni četrtnih skupnostih, tam torej, kjer mladi vsakodnevno iščejo nasvet, družbo ali zgolj razumevanje. Z odpiranjem središč druženja ponuja zavod mladim meščanom in meščankam možnost globljega povezovanja s svojim širšim bivanjskim okoljem.

Spletna stran Javni zavod Mladi zmaji

 

CIRKOKROG

Združenje Cirkokrog je skupina cirkuških pedagogov in pedagoginj, ki že vrsto let razvija cirkus kot medij dela z ljudmi.

Pot Cirkokroga se je začela, ko so se študentke socialne pedagogike spoznale z mladinskim cirkusom, ki ga v Evropi že več let priznavajo kot učinkovit medij dela z ljudmi. Po nekaj letih raziskovanja na lastno pest so leta 2005 ustanovile Združenje za cirkuško pedagogiko Cirkokrog. V okviru združenja razvijamo cirkuško pedagogiko kot obliko pedagoškega dela in neformalnega izobraževanja otrok, mladih in odraslih.

Tekom let so se druščini Cirkokroga priključili in jo soustvarjali raznoliki ljudje – žonglerji, akrobati in artisti iz Slovenije in drugih držav. Vezivo pa je bilo in še vedno je skupno razvijanje cirkuških veščin ter razvoj uporabe cirkusa kot medija pri delu z ljudmi.

Spletna stran Cirkokrog

 

MLADINSKI SVET SLOVENIJE

Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju. Pod svojim okriljem združuje organizacije z različnimi interesnimi, nazorskimi ali političnimi usmeritvami. MSS je nacionalni zastopnik mladih tudi na evropskem nivoju – član Evropskega mladinskega foruma je že od njegove ustanovitve leta 1996.

Spletna stran Mladinski svet Slovenije

 

SKALA – CENTER PRILOŽNOSTI ZA OTROKE IN MLADE

Skala  je organizacijska enota Zavoda Salesianum, ki je zasebna, neprofitna, nevladna in nepolitična organizacija. Pri svojem delu se navdihujemo po preventivnem vzgojnem sistemu sv. Janeza Boska.

Skala – center priložnosti za mlade in otroke predstavlja in vzpostavlja varno okolje, kjer obstaja ravnovesje med učenjem, ustvarjalnostjo, telesno vadbo in osebnostno rastjo. Naši mladi in otroci se oblikujejo v varnem, sodelovalnem in urejenem okolju, ki je polno zabave in spodbud za osebno rast in njihovo socialno vključenost.

Skala verjame, da je v vsakem otroku in mladostniku seme dobrote, zato želi deliti bogastvo mladosti s tistimi, ki so za to prikrajšani. Zaveda se svoje odgovornosti za ta trenutek našega bivanja in želi biti v stiku s pravim, resničnim življenjem otrok in mladostnikov z ulice, jim nuditi prijateljsko podporo, spodbudo za osebnostno napredovanje in strokovno pomoč.

Spletna stran Skala